3-6. osztályosok

2019. szeptemberében induló ANGOL tanfolyamok gyerekeknek

Beiratkozás:

Központunkban 2019. szeptember 19-ig, az iskolákban egy megadott napon van lehetőség a beiratkozásra. Az általános iskolai beiratkozások dátuma az aktuális rovatunkban található.

A tanfolyamok helyszínei:

– Központunkban: Szolnok, Sóház u. 8. I. emelet

– Belvárosi Általános Iskola

– Fiumei Úti Általános Iskola

– II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Általános iskolásoknak már NÉMET nyelvi képzést is tartunk heti 2 tanórában

3-6.osztályosoknak szóló képzéseink bemutatása

Képzésünk felépítése

Az általános iskolások számára kifejlesztett programunk és több éves munkánk eredményeként diákjaink még az általános iskolai tanulmányok alatt megszerzik intézményünkben az alap- illetve középfokú nyelvvizsgát.

Angol nyelv, mint első nyelv:

  • Óvoda és 1-2. oszt.: heti 1 tanóra
  • 3-6.osztály: heti 2×1 tanóra
  • 7-8. osztály: heti 2×2 tanóra. Felkészítés a   középiskolára és az alap illetve középfokú állami nyelvvizsgára. Nyelvvizsga helyben iskolánkban.
Német, mint második nyelv: 5-8. osztály: heti 2×1, vagy 1×2 óra

Csoportlétszám: kis létszámú csoportok (4-9 fő)

tanórák gyakorisága: heti 2×1, vagy 1×2 tanóra

összesen 30 tanóra/ félév. (félévek: szept-jan, febr-jún)

tandíj: 33.000 Ft / félév (1.100 Ft/tanóra) RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG! 

Jellemzők:

kommunikáció központú órák, nyelvtudás szerint egymásra épülő eredeti Oxfordi tananyaggal. Képzésünk során mind a négy nyelvi készséget (írás, olvasott szövegértés, hallott szövegértés és beszéd) azonos mértékben fejlesztjük, ugyanakkor a kommunikáció kiemelt szerepet kap. A kis létszámú csoportokban a gyermekek gyorsabban tudnak fejlődni, s minden gyermek képzésére azonos hangsúlyt helyezünk. A nyelv elsajátítását számos kiegészítő elem segíti, mint játékok, poszterek, szó-és képkártyák, tárgyak, szituációs játékok, dalok. A gyermekek teljesítményét folyamatosan mérjük és erről számot adunk a szülőknek.

A tanfolyam végén egy bemutató órán – amely kizárólag angolul zajlik – a szülők is betekintést nyerhetnek gyermekük fejlődésébe. Hetedik osztálytól az óraszám heti 4 órára emelkedik.