Iskolánkról

Válaszd a minőséget! A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által minősített és ajánlott nyelviskola

Engedélyezett angol (E-000113/2014/C001) és német (E-000113/2014/C002) nyelvi programokkal rendelkezünk Engedélyezett intézmény vagyunk (E-000113/2014/C001) A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete Által ajánlott és minősített nyelviskola vagyunk
Általános és üzleti szaknyelvi tanfolyamaink is vannak Ingyenes szintfelmérést és részletfizetési lehetőséget biztosítunk Tapasztalt és jól képzett tanárokból áll csapatunk
Minden korosztály számára kínálunk nyelvi programokat és nyelvvizsgákat Helyben történik a nyelvvizsga felkészítés Helyben történik a nyelvvizsgáztatás. Számos nyelvvizsga közül választhatsz nálunk.
Ingyenes konzultáció, felzárkóztatás Óraszám garanciát adunk Kis létszámú csoportok és kellemes légkör vár
Iskolánk 2017. évi eredményei (2017. január 1-december 31.)
1. Hallgatói elégedettségmérések eredményei a 2017. évi évben(max. 10):
ANGOL nyelvtanfolyamok:
Képzések oktatóinak minősítése: 9,8
Képzésekhez biztosított tananyagok színvonala: 9,55
Képzések színvonala: 9,63
Tudás ellenőrzésére alkalmazott módszerek: 9,45
Infrastrukturális feltételek: 9,37
A képzések megszervezésével összefüggő tevékenység: 9,51
Ügyfélszolgálati tevékenység: 9,64
A képzések összességében: 9,56
NÉMET nyelvtanfolyamok:
Képzések oktatóinak minősítése: 9,84
Képzésekhez biztosított tananyagok színvonala:9,76
Képzések színvonala: 9,76
Tudás ellenőrzésére alkalmazott módszerek: 9,74
Infrastrukturális feltételek: 9,53
A képzések megszervezésével összefüggő tevékenység: 9,64
Ügyfélszolgálati tevékenység: 9,70
A képzések összességében: 9,71
2. Tanfolyamokon tanúsítványt kapott tanulóink aránya 94% 
Lemorzsólódás aránya 6%

Hallgatóink tanulmányi eredményei 
tanfolyamokon: 82,67% 

3. Iskolánkról 

– Az Oxford School Nyelviskola egy olyan nyelvi képzési központ, amely komplex nyelvi tanulmányokat biztosít minden korosztály számára. Évek óta eredményesen folytatunk cégeknek, felnőtteknek, közép-és főiskolásoknak, óvodásoknak és általános iskolásoknak szóló képzéseket. Hallgatóinknak az általános és a szaknyelvi kurzusokon való részvételen kívül, arra is lehetősége nyílik, hogy a különböző államilag elismert nyelvvizsgákat (TÁRSALKODÓ, PANNON, GAZDÁLKODÓ) helyben, iskolánkban szerezze meg.

Alapelveink a minőség, a hangulat és a siker. A nálunk tanulók sikereit ezen alapelvek, a teljeskörű nyelvtanfolyamok és nyelvi programok, nyelvvizsgafelkészítés és nyelvvizsgáztatás, a képzés minőségének magas színvonala és a kis létszámú csoportok biztosítják.

Diákjaink és ezáltal iskolánk sikerének alapkövei:

– Minden korosztály számára kínálunk tanfolyamokat – kis létszámú csoportokban oktatunk (5-9 fő)lásd ált. nyelvi képzés – fiatal, lendületes és képzett a tanári karunk – képzésünk magas minőséget és színvonalat képvisel – ingyenesen nyelvi szintfelmérés – figyelembe vesszük diákjaink egyéni igényeit (a tanfolyamok mellett diákjaink egyéni konzultációt is igénybe vehetnek) és személyes tanácsadásra is van lehetőség – az általános kurzusok, mellett szaknyelvi kurzusokra (üzleti nyelv, egészségügyi nyelv) is lehetőség van – intézményünk államilag elismert nyelvvizsgák vizsgahelye, így hallgatóink nyelvvizsgáztató tanárok által vezetett nyelvvizsga felkészítő kurzusokon vesznek részt és iskolánkban helyben nyelvvizsgáznak – a tanfolyamok mellett Oxford nyelvi klubbokat és partikat is szervezünk hallgatóinknak – hatékony és élvezetes tananyagfeldogozás dinamikus ütemben – iskolánkban mindig kellemes a hangulat, mindenki kedves és segítőkész

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 16-0101-05
Int. nyilvántartásba vételi szám: E-000113/2014
angol nyelvi képzés nyilvántartásba vételi száma: E-000113/2014/C001
német nyelvi képzés nyilvántartásba vételi száma: E-000113/2014/C002

4. Iskolánk minőségpolitikája

Minőségpolitika

A Nyelviskola vezetésének mindenek felett álló, egymástól el nem különíthető együttes célja a szakmai irányelveken nyugvó sikeres működés és diákok teljes megelégedettségének elérése. Folyamatosan törekszünk a nyelvoktatás területén végzett szolgáltatásunk javítására.tanár

Ennek érdekében a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által összeállított minőségirányítási rendszert vezettünk be és működtetünk. Így törekszünk arra, hogy iskolánkban a nyelvoktatás, mint szolgáltatás állandó és folyamatosan tökéletesedő minőségét, folyamatos fejlesztését és eredményességét biztosítsuk. A vezetés minőség iránti elkötelezettségét példamutatása és a minőségfejlesztésben vállalt tudatos szerepe hitelesíti. Mindenkori feladata és felelőssége a minőségirányítási rendszer állandó fejlesztése, amely érdekében minőségcélokat tűz ki és valósíttat meg.

Iskolánk a minőségi oktatással és a kapcsolódó szolgáltatásokkal hírnevet, megbecsülést és megérdemelt eredményt kíván elérni, ezért a vezetőség minőségpolitikájának fő irányelveit az alábbiakban határozta meg:

Tevékenységünk középpontjában a diák áll, ezért a legfontosabb céljaink
• a megrendelői/tanulói igényeknek való maradéktalan megfelelés,
• a szakmai munka tökéletesítése, a szolgáltatás minőségének állandó javítása, amely minden vezető és alkalmazott elsőrendű feladata,
• hosszú távú belső és külső szakmai kapcsolatok kialakítása,
• kölcsönös előnyökre épülő kapcsolat munkatársainkkal, közös minőségi céljaink érdekében,
• munkatársaink képzésének támogatása, hogy tudásukkal a minőség javításában, aktívak, kezdeményezők legyenek, ezzel is hozzájárulva a nyelviskola sikeréhez,
• a minőségpolitika és a minőségcélok megismertetése, megértetése a munkatársakkal, hogy minden vezető és munkatárs egyformán felelősséget érezzen a minőség iránt.
A szakma fejlődésének, megújulásának megfelelően, rugalmasan alkalmazható ismereteket közvetítünk, ezáltal is alkalmazkodunk a változó munkaerő-piac, a szociális piacgazdaság minőségi igényeihez.

Iskolánk dolgozói elkötelezettek a minőségi munka, a folyamatos intézményi fejlesztés, a partnerközpontú működés iránt.

Igyekszünk megfelelni a kihívásoknak, és tanulóinkat olyan kompetenciák birtokába juttatni, amelyek alkalmassá teszi őket az élethosszig tartó tanulásra.
Intézményünk elkötelezett a társadalmi és oktatáspolitikai, valamint szakmai változások követésére. A partnerekkel való folyamatos kapcsolattartásra és állandó információcserére törekszik.

Felelősséget vállalunk azért, hogy a nyelvoktatás során olyan értékeket közvetítsünk, melyek a nyelvi kompetenciák fejlesztésén túlmenően a hallgatók személyiségére, jövőjére, a családra, a társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak.

A vezetőség elkötelezettsége
• A nyelviskola vezetősége kidolgozta minőségpolitikáját, amelyben kifejezi elkötelezettségét a NYEMIR szerinti minőségirányítási rendszer működtetése iránt, elfogadva a vonatkozó szabványok alapelveit.
• A munkatársak bevonásával rendszeresen megfogalmazza, és az érintettekkel megismerteti a minőségcélokat.
• A nyelviskola munkatársai számára közzéteszi a vevői, piaci, jogszabályi előírásokat és követelményeket, amelyek maradéktalan kielégítése a működés, a minőségi munka, a versenyképesség alapfeltétele.
• Évente legalább egy alkalommal teljes körű vezetőségi átvizsgálást tart a minőségirányítási rendszer hatékonyságának értékelése és fejlesztése céljából. A nyelviskola működését, ezen belül a minőségirányítási rendszerét folyamatos ellenőrzés alatt tartja. A szolgáltatáshoz szükséges személyi, tárgyi és anyagi erőforrásokat ennek megfelelően biztosítja.
• A működéshez szükséges jogszabályi előírásokat folyamatosan figyelemmel kíséri és betartja.
• A nyelviskola vezetősége minőségpolitikáját évente felülvizsgálja és a szükséges módosításokat elvégzi.
• Minőségpolitikánkat a Minőségirányítási Kézikönyv részeként a szakmai tanácsadó testület jóváhagyta.

Alapelevek
• Vevő (tanuló) központúság
• A szakmai elvárásoknak való megfelelés
• Hatékony működés
• A vevő megelégedettsége és fejlődése
• Munkatársak elégedettsége és fejlődése
• Folyamatos fejlesztés igénye
• Folyamatszemléletű működés
o Főfolyamatok: képzés és értékelés, szolgáltatás
o Támogató folyamatok:
 Adminisztráció, ügyfélszolgálat, panaszkezelés
 Munkatársak képzése
o Irányító folyamatok
• Rendszerszemlélet megvalósítása a folyamatok összekapcsolásával.